Zásady ochrany osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím.

Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a zákonu 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je MACOM SECURITY spol. s r.o., IČ:45317577.

 Od zákazníka požadujeme ty údaje, které jsou poskytnuty za účelem uzavření smlouvy, uzavření objednávky na služby či nutné pro kontakt s naší firmou.

Osobní údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu a fakturační údaje.

Tyto údaje zpracováváme pro účely Vaší identifikace, komunikace s Vámi, vyřízení objednávky, uzavření smlouvy, řešení případných reklamací a následného záručního a pozáručního servisu a k zaúčtování Vaší platby.

Spolupracujeme se zpracovatelem, kterému mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami firmy MACOM SECURITY spol. s r.o. a pouze v nezbytném rozsahu. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete,  mají důvěrný charakter a nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.