Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop

Pravidla obchodu. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chybný údaj, neprodleně nás kontaktujte. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

Platební podmínky

Platba na dobírku: zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky.
Platba hotově, osobní odběr: zboží zaplatíte hotově při jeho převzetí.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím smluvního dopravce PPL, anebo je možno si je vyzvednout osobně. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 14 dnů od převzetí smlouvy. Nepoškozené zboží můžete zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@macom-security.cz.


Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  • byl výrobek poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • byl výrobek poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  • byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud je k výrobku přiložena).
  • byl výrobek poškozen působením živlů.
  • byl výrobek poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  • byl výrobek poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  • zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  • do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Od zákazníka požadujeme tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. 

Údaje zpracováváme pro účely Vaší identifikace, komunikace s Vámi, vyřízení objednávky, řešení případných reklamací a k zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme znát navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je MACOM SECURITY, spol. s r.o., IČ:45317577.

Spolupracujeme se zpracovatelem, kterému mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter, nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.