Hlásič požáru

Co je to hlásič požáru a k čemu slouží?

Hlásič požáru nebo také autonomní požární hlásič je zařízení reagující na průvodní jev hoření. Jedná se o velice důležitý varovný prvek, který slouží k ochraně života a zdraví osob. Používá se zejména v obytných prostorech, ubytovnách či hotelech.

Hlásič požáru má za cíl pomocí akustické signalizace varovat před požárem – například vzbudit ze spánku. V posledních letech se stává čím dál tím oblíbenějším bezpečnostním prvkem.

Mezi hlavní výhody autonomního požárního hlásiče patří snadná instalace a jednoduché uvedení do chodu. Je také důležité hned v úvodu zdůraznit, že požární hlásič v žádném případě nezabrání vznícení věcí. Jeho úkolem je právě na vznícení obratem upozornit a ušetřit tak nemalé výdaje a zejména ochránit bezpečnost a zdraví osob.

Jak požární hlásič funguje?

Požární hlásič reaguje na hoření a předává dále poplachovou informaci. Generování poplachové informace může být zajištěno manuálně – osobou, která zaregistruje vznik hoření nebo zcela automaticky. Hlásiče reagující automaticky fungují na principu technického vyhodnocení jevů, které provázejí vznik požáru.

Hlásič požáru tedy jednoduše spustí alarm, který obyvatele domu nebo objektu vzbudí či upozorní na požár. Současně také může odeslat hlášení na telefon. Signály z hlásičů přijímá ústředna EPS, u které je přítomna stálá obsluha nebo ke které je připojeno zařízení dálkového přenosu.

Možnosti každého hlásiče se odvíjí od typu, nastavení a dalších parametrů. Hlasitost sirény se pak pohybuje kolem 85 dB.

Umístění a typ požárního hlásiče podléhají normám a předpisům daného výrobce. Všechny námi dodávané autonomní hlásiče splňují podmínky pro aplikaci dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. a disponují vlastním napájením i sirénou.

Jaké jsou typy hlásičů

Hlásiče požáru dělíme dle funkčního hlediska na manuální a automatické. Tyto dva typy se liší způsobem vyvolání impulsu k poplachu.

Manuální hlásič požáru

Manuální požární hlásič je tlačítkový hlásič, který slouží k vyhlášení poplachu osobou, jež zjistila požár nebo jakýkoliv jiný nebezpečný jev. Vzhledem k tomu, že je tento prvek ochrany plně závislý na lidském faktoru, jedná se o malou červenou krabičku, aby byl snáze vidět. Také musí být uzpůsoben tak, aby se předešlo jeho náhodné aktivaci. Nejčastěji se proto tlačítkový hlásič překrývá bezpečnostním sklem.

Tento prvek je povinnou součástí zejména komerčních prostorů, které se také řadí k primárním místům jeho využití.

Automatický hlásič požáru

Automatický požární hlásič je propracovanějším zařízením, které vás na požár automaticky upozorní, a to bez manuálního zásahu osoby. Je obohacen integrovanými čidly, která jsou schopna identifikovat kouř v místnosti. Kromě kouřových čidel se využívají také čidla teplotní, případně multisenzorová. Jejich spojením dochází ke zvýšení efektivity a účinnosti hlásiče.

Jak vybrat požární hlásič?

Nabídka požárních hlásičů je celkem široká. Pokud tedy chcete spolehlivě zabezpečit svou nemovitosti, doporučujeme klást dostatečný důraz na výběr vhodného hlásiče. Důležité je také správné rozmístění jednotlivých prvků a testování jejich fungování.

Naše nabídka požárních hlásičů

Všechny námi dodávané systémy elektronické požární signalizace disponují nabídkou standardních automatických i tlačítkových požárních hlásičů, které jsou kompatibilní s vybraným systémem EPS.

V naší nabídce naleznete např.:

  • autonomní detektory cigaretového kouře
  • autonomní detektory hořlavých plynů a hlásič s alarmem
  • autonomní detektory oxidu uhelnatého
  • autonomní opticko-kouřový hlásič se sirénou
  • autonomní teplotní a termo-difer. požární detektor se sirénou

Specifický prvek požární ochrany poté tvoří eps požární hlásiče, které jsou využívány jako doplňkový prvek k systémům PZTS, nebo dále autonomní požární hlásiče.

Technologii určujeme dle projektové dokumentace daného objektu a k montáži používáme EPS systémy renomovaných světových výrobců. Naším cílem je co nejlépe vyhovět požadavkům na požárně bezpečnostní zařízení a protipožární zabezpečení objektu. S výběrem vhodného požárního hlásiče vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat, navrhneme pro vás to nejvhodnější řešení!