Elektrická požární signalizace (EPS)

Provádíme instalace požárně bezpečnostního zabezpečení od menších po rozsáhlé systémy (instituce, výrobní areály), kontroly provozuschopnosti (revize) a zkoušky činnosti dle vyhl. 246/2001 Sb.

Elektrická požární signalizace (EPS) je bezpečnostní zařízení, které pomocí požárních hlásičů zajišťuje včasné rozeznání prvotních příznaků požáru. Signály z hlásičů přijímá ústředna EPS, u které je přítomna stálá obsluha nebo ke které je připojeno zařízení dálkového přenosu.

Používané technologie elektronické požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace

Technologii určujeme na základě projektové dokumentace daného objektu. K montáži používáme EPS systémy renomovaných světových výrobců. Naším cílem je co nejlépe vyhovět požadavkům na požárně bezpečnostní zařízení a protipožární zabezpečení objektu.

Všechna námi instalovaná požárně bezpečnostní zařízení umožňují připojení obslužného pole (OPPO) a klíčového trezoru (KTPO). Ke každému systému dodáváme provozní knihu EPS.

K instalaci zařízení elektrické požární signalizace (EPS) využíváme zejména produkty od ověřených výrobců Tyco (Zettler), Lites a Inim.

Elektrická požární signalizace pro vaše bezpečí

Systém EPS slouží ke včasnému varování o vznikajícím požáru nejen pomocí hlasité akustické signalizace. Jedná se o zařízení, které zajišťuje spolehlivou detekci pomocí eps čidel a reaguje na prvotní projevy hoření. Poplachovou informaci následně předává do ústředny EPS.

Všechny námi dodávané systémy elektronické požární signalizace disponují nabídkou standardních automatických i tlačítkových požárních hlásičů, které jsou kompatibilní s vybraným systémem EPS.

Specifický prvek požární ochrany tvoří eps požární hlásiče, které jsou využívány jako doplňkový prvek k systémům PZTS, nebo dále autonomní požární hlásiče.

Autonomní požární hlásič

Elektrická požární signalizace

Autonomní požární hlásič slouží k ochraně života a zdraví osob. Jedná se o varovný prvek používaný především v obytných prostorech, v hotelech či ubytovnách. Autonomní hlásiče mají za cíl pomocí akustické signalizace varovat před požárem (vzbudit ze spánku). Tento typ požárního hlásiče se stává čím dál tím více oblíbeným. Jeho hlavní výhodou je snadná instalace a jednoduché uvedení do chodu.

Všechny námi dodávané autonomní hlásiče splňují podmínky pro aplikaci dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. a disponují vlastním napájením i sirénou.

Revize a kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Naše společnost zajišťuje revize protipožárních systémů EPS, jejichž součástí jsou kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Kontroly provozuschopnosti provádí pouze vyškolení a kvalifikovaní technici s osvědčením a certifikací, kteří postupují dle požadovaných platných norem.

S výběrem elektronické požární signalizace vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat, navrhneme pro vás to nejvhodnější řešení!