Co je to EZS neboli PZTS? Vysvětlíme

Co se skrývá pod zkratkou EZS či PZTS a jaký typ ochrany vám tyto systémy zajistí? V našem článku si představíme, jak fungují elektronické zabezpečovací systémy, kdy použít drátový a kdy bezdrátový systém, a k čemu všemu může tento typ zabezpečení sloužit.

Zkratka EZS představuje elektronické zabezpečovací systémy, které slouží k ochraně domácnosti či provozovny. Tento název je nově přejmenován na PZTS neboli poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Podstata obou názvů je však shodná. Jedná se o poplašný systém, který reaguje na narušení vymezeného prostoru a má funkci alarmu – často je za alarm také označován.

Jak poplachové zabezpečovací systémy fungují?

Poplašná zařízení se skládají z ústředny, periferií a ovládacích zařízení. Ústředna je základním kamenem celého systému. Je složena ze záložního akumulátoru, bezdrátového modulu a komunikátoru, a propojena s ostatními komponenty poplachového zabezpečovacího systému.

Ústředna má za úkol vyhodnocovat signály z připojených periferií, kterými jsou detektory, magnetické kontakty, ovládací klávesnice, sirény, hlásiče a další moduly. Ovládání poplachových systémů se provádí prostřednictvím klávesnice, čtečky karet a čipů, přes internet či sms, nebo také pomocí dálkového ovládání.

Kde lze tento typ ochrany použít?

Instalace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů se provádí jak v malých objektech, stejně tak i ve větších provozovnách.

Poplachová zabezpečení malých objektů

  • Alarm do bytu
  • Alarm do domu
  • Alarm do malých provozoven

Poplachová zabezpečení větších provozoven

  • Alarm do rozsáhlejších výrobních areálů
  • Alarm do peněžních ústavů
  • Alarm do institucí

Drátový nebo bezdrátový zabezpečovací systém?

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dále dělíme na drátové a bezdrátové. Každý z nich je vhodný k použití v jiném typu objektu, ale i tak se svými rozdílnými vlastnostmi plní stejnou funkci. Pojďme si vysvětlit, kde je vhodnější použít drátový zabezpečovací systém, a kde bude naopak žádoucí ten bezdrátový.

Drátové zabezpečovací systémy PZTS

Do rozsáhlejších instalací a provozů je vhodný drátový systém PZTS, který nabízí vysokou spolehlivost provozu. Doporučujeme jej zejména do novostaveb, kdy jsou kabely instalovány ještě během stavby nebo rekonstrukce objektu.

Bezdrátové zabezpečovací systémy PZTS

Naopak bezdrátové systémy jsou vhodné do menších objektů, kde skvěle plní svou funkci a navíc umožňují snadnou a rychlou montáž. Jednoznačnou výhodou bezdrátových systémů je předcházení stavebním úpravám (sekání do zdí) a možnost snadné odinstalace i opětovné montáže v novém prostoru.

Drátové i bezdrátové systémy lze kombinovat. Naše společnost navrhuje a instaluje systém zabezpečení tak, aby uspokojil všechny požadavky zákazníka a svoji funkci plnil na 100 %.

Pomoc při péči o osobu blízkou

K poplachovým zabezpečovacím systémům je také možné nainstalovat doplňková zařízení, která mohou sloužit jako ochranná pomůcka při péči o nemocnou či jinak nemohoucí blízkou osobu. Takto je možné například hlídat pohyb starší osoby v bytě a nastavit podmínky, za kterých se spustí alarm.

Důvodem ke spuštění alarmu tak může být nulový pohyb, který nastane po pádu či úpadku do bezvědomí. Dalším velmi nápomocným prvkem může být také tísňové tlačítko, kterým si může hlídaná osoba přivolat pomoc.

Vhodně zvolený poplachový zabezpečovací a tísňový systém vám zajistí efektivní zabezpečení domu, firmy či rozsáhlejšího výrobního areálu a účinně předchází škodám napáchaným trestnou činností.